ZEVEN wegen van barmhartigheid is een groots opgesteld project van de Roos van Culemborg waarin langs vele creatieve wegen de zeven werken van barmhartigheid in het licht worden gesteld. Die werken zijn 1. De hongerigen voeden, 2. De dorstigen te drinken geven, 3. De naakten kleden 4. De vreemdelingen gastvrij ontvangen, 5. De zieken verzorgen, 6. De gevangenen bezoeken en 7. De doden begraven.

Aan mij de eer om er zeven foto’s bij te maken met betekenislagen die zich niet in één keer bloot geven. Een mooie opdracht waarin mijn theologische achtergrond zich voegt binnen een fotografisch kader met veel photoshop werk.