Stuw Linne is één van de zeven stuwen in de Maas om het waterpeil van de Maas te reguleren, zodat scheepvaart mogelijk is. In februari 2020 raakte de stuw flink beschadigd doordat tijdens een storm twee losgeslagen duwbakken tegen de stuw botsen.


Een renovatie van de stuw die toch al in de planning lag, werd door Rijkswaterstaat naar voren gehaald en de stuw ontving een volledig nieuw systeem om de kleppen van de stuw te lichten. Dit systeem kan nu door één persoon worden bediend.


In het najaar van 2021 is het nieuwe systeem opgeleverd.