Dit stilleven is een mooie markering van de overgang die ik in mijn carrière gemaakt heb. Op de voorgrond zie je mijn Hebreeuwse bijbel. Daaruit heb ik jarenlang de oude verhalen opgediept om ze weer nieuw door te vertellen in een setting waar woord en symboliek elkaar versterken.
Nu zoek ik in mijn fotografie naar nieuwe wegen om verhalen te vertellen. En, zoals in dit beeld, zoek ik daarbij naar kracht in eenvoud. Goede compositiekeus vraagt tijd, maar betaalt zich uit in de kracht van het beeld.