GMB uit Opheusden voert projecten uit op verschillende terreinen, waaronder dijkaanleg en -renovatie. Het bedrijf heeft als doelstelling om toe te werken naar volledig emmissieloos werken. Dat is een hele uitdaging in een werkveld waar gewerkt wordt met zware machines. Die uitdaging wordt met liefde aangegaan onder leiding van de Manager Duurzaamheid